Výkonný výbor zvolený na valné hromadě SK dne 27.2.2011:

Za oddíl ledního hokeje:
František Sejk
Karel Makovička

Za oddíl stolního tenisu:
Aleš Parkan
Aleš Dvořák

Za oddíl kopané:
František Parkan
Jan Srbek
Ivan Glejtek
Pavel Hečska
Pavel Makovička