A-tým

Výměna registraček

Vydáno dne 17. 10. 2012 (1415 přečtení)
VV FAČR schválil dne 10.10.2012 Směrnici pro provedení výměny registračních průkazů ve FAČR.

VV KFS Vysočina na svém jednání dne 16.10.2012 schválil k výměně registračních průkazů prováděcí směrnici ve znění :

Více v článku Aktuální doplnění - důležitá informace - zde

1. Výměna registračních průkazů proběhne na pracovišti registrací KFS Vysočina. Výměna bude bezplatná. Předmětem výměny budou veškeré registrační průkazy mimo registrační průkazy vydané po 1.7.2012, které již obsahují ID. Výměna na pracovišti registrací KFS se týká všech klubů hrajících soutěže KFS a OFS v rámci kraje. Krajské pracoviště nebude provádět výměny pouze u klubů, jejichž „A“ družstva startují ve vyšších soutěžích (Gambrinus liga, MSFL a divize) v souladu se schválenou směrnicí FAČR.

2. Výměna proběhne v termínu od 1.11.2012 do 28.2.2013. Všechny kluby předloží RP k výměně nejpozději do 15.1.2013. U RP dodaných k výměně po tomto termínu není záruka, že budou zpracovány do zahájení jarní části soutěží. Registrační průkazy klub předá osobně v Jihlavě v sídle KFS v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. a po provedení výměny bude telefonicky (e-mailem) informován o termínu vyzvednutí vyměněných RP. O předání a vyzvednutí RP bude vypracován jednoduchý písemný záznam. Nejmenší počet pro předání registrací je 20 ks, celkový počet předaných RP není omezen. K výměně kluby předloží aktuální originální fotografii rozměru 3,5 x 4,5 cm (na zadní straně fotografie musí být uvedeno jméno a příjmení hráče). Bez fotografie nebude výměna provedena. Podmínkou výměny je platné členství ve FAČR.

3. VV KFS Vysočina upozorňuje kluby na nutnost začít s výměnou registračních průkazů co nejdříve a bezpodmínečně dodržet výše uvedené termíny. Na krajském pracovišti registrací bude muset být v uvedených termínech zpracováno cca 12 tis. ks registrací.